گروه صنعتی واکرا تولید کننده بهترین مارک جــک درب پارکینگ ایرانی و تنها تولیــد کننده جک درب پارکینگی ایرانی با تکنولوژی روز دنیا است
جک درب اتوماتیک واکرا با بررسی تکنولوژی جـک های درب پارکینگی ایتالیایی طراحی و با بهترین قطعـــات در ایران ســاخته شــده است
جک برقی و اتوماتیک واکرا با توجه به برق و شــرایط محیطی ایران طراحی و ساخته شـده است
اگر جک اتوماتیک پارکینگ واکرا توسط افراد متخصص کارشناسی و نصــب گردد ، علاوه بر دریافت دو ســال گارانتی معتبر توسط شــرکت واکرا برای جک پارکینگی واکرا ، عمــر مفید بالایی خواهد داشت
جــک اتوماتیک درب پارکینگ واکرا مطمئن ترین و بادوام ترین جـــک ایرانی برای قفـــل کردن درب پارکینگ است