قطعات درب اتوماتیک

قطعات درب اتوماتیک طی سنوات گذشته و واردات درب ای متنوع اتوماتیک از کشورهای اروپایی و به تبع آن تولید برخی از این محصولات در کشور ، نیاز به ارائه خدمات به مشتریان پس از اتمام دوره گارانتی مشهود و الزامی بود. در این راستا تعداد زیادی واحدهای کوچک تولیدی اقدام به تولید قطعات مرتبط و مصرفی محصولات کردند که با مساعدت این طیف از همکاران نه تنها مشکل خدمات …
ادامه مطلب