تیغه کرکره برقی

  تیغه کرکره برقی از زمانی که کرکره برقی پا به تولید صنعتی گذاشت و هنوز موضوع رقابت در عرصه تولید مطرح نشده بود کیفیت و جرم حجمی و نوع فابریک متریال در تولید محصول رعایت می شد و این مهم منجر به تولید محصولی با کیفیت و ماندگار می شد. متاسفانه همانگونه که در مقاله قیمت رقابتی به تفصیل بیان شد، تولید رقابتی کرکره برقی در ساختار شکلی و …
ادامه مطلب