سایه بان برقی

سایه بان برقی
از دیر باز تابش مستقیم نور آفتاب به خصوص در ایام گرم تابستان به صورت مسقیم باعث بروز اتفاقات خاص شده است که گرما ساده ترین نوع آن است. از همان زمان تلاش های گسترده ای در راستای ایجاد سایه و ممانعت از تابش نور مستقیم  آفتاب صورت گرفته است که به مرور، این سایه بان ها با پیشرفت تکنولوژی به صورت اتومات تبدیل شده است و از حالت دستی …
ادامه مطلب