درب اتوماتیک

درب اتوماتیک
درب اتوماتیک عنوان درب اتوماتیک چگونه به  گویش مردم و همکاران اضافه شد؟ از زمانی که رشد صنعتی راهی جدید در باب اتوماسیون صنعتی بر خود واجب دید. واژه اتوماتیک نیز بر بسیاری از محصولات که دست آدمی را در کاربری محصول کوتاه و روش استفاده غز محصول را کاملا ساده می کرد بر سر زبانها افتاد. واژگانی چون خودروی اتوماتیک که از گیربکس و مجموعه دنده ای تبعیت می …
ادامه مطلب