هیت سینک

گرمای بیش از حد تولیدی در اثر تبادل انرژی در بسیاری از قطعات باعث خرابی و از کار افتادگی آن ها می شود ، به همین دلیل اهمیت استفاده از آن برای مهندسین و استفاده کنندگان الزامیست.
این تجهیز به ظاهر ساده می تواند طول عمر دستگاه و یا قطعه مورد نظر را سال ها افزایش دهد به شرطی که طرز استفاده از آن را به خوبی رعایت شود.

هیت سینک یک نوع مبدل حرارتی است و حرارت تولیدی در تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی را منتقل می کند که
با پراکنده کردن حرارت، دما را در وسیله مورد نظر کنترل می کند.
بدین وسیله مانع بالارفتن بیش از دما ، پائین آمدن راندمان و خرابی دستگاه میشود.
در موتورهای استفاده شده در جکهای درب اتوماتیک نیز این مهم به ظرافت خاصی وجود دارد که از دید بسیاری از تولیدکنندگان و همکاران گرامی پنهان می ماند.

قطعا آلومینیوم خالص و پس از آن آلومینیوم آلیاژی بهترین متریال برای استفاده از هیت سینک ها هستند. در موتور های مکانیکی نیز می توان اثر آلومینیوم را در این خصوص یافت.
انتقال حرارت از سه طریق رسانش ، همرفت و تابش صورت می پذیرد.
بهترین روش ساخت یک موتور الکترومکانیک اتصال مستقیم موتور الکتریکی با هیت سینک است که از طریق رسانش گرمای موتور به آلیاژ آلومینیوم منتقل و پس از آن از طریق همرفت به محیط پیرامون و فضای آزاد انتقال یابد.
لذا پاسخ روشن است ، هر چه ارتفاع بیشتری از استاتور در پوسته آلومینیومی با ضریب انتقال حرارت بالاتر قرار گیرد ، راندمان بالاتر ، طول عمر  موتور بیشتر ، استهلاک کمتر ، قدرت و کارآیی موتور بیشتر خواهد شد.

مفاهیم ارائه شده صرفا علمی و کاربردیست .

⚫ Heat Transfer⚫
✔ Conduction
✔ Convection
✔ Radiation